Archive

Archive for กุมภาพันธ์, 2010

24.2.53 งานเข้า

กุมภาพันธ์ 24, 2010 2 ของความคิดเห็น
วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ทำให้ต้องคิด กันมากขึ้น ว่าเรายังจะดำเนินชีวิตแบบอยู่เดิม
ชีวิตที่ เหมือนจะจัดการอะไร กับ งานการที่ มากจน ไม่รู้จะทำอะไร ก่อนหลังได้
สงสัย เราจะได้คำตอบ ของคำถามที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ หรืออาจะเป็นที่ เรามีความสามารถไม่เพียบพอที่ทำงาน
ใหญ่ระดับนี้ได้ คงต้องถอย แล้วให้ท่านอื่น ลองทำดูเห็นจะดี
 
 
Advertisements