Archive

Posts Tagged ‘คาถาโพธิบาท’

เรื่อง ของเรื่อง วันเข้าพรรษา

กรกฎาคม 8, 2009 ใส่ความเห็น

วันนี้ วันเข้าพรรษา ว่าจะเข้าไปเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า ซะหน่อย 555 เกี่ยวกันไหมเนี้ย  แต่เลือกไปเลือกมา ดันเจอ บทสวดที่ ตอนที่ได้บวชเป็นพระ ได้สวด แต่ไม่น่าเชื่อครับ ว่าฟังแล้วจะให้รู้สึกสงบเกิดสมาธิดี เลยเอามาฝากกันครับ โดยบทสวดนี้ชื่อว่า คาถาโพธิบาท ( คาถาป้องกันภัยสิบทิศ )
คาถาโพธิบาทคือ พระคาถาป้องกันภัยโดยการสวดระลึกถึง
พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณไปในทิศต่างๆ
ขออานุภาพของพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณขจัด โรคภัย ทุกข์ และเคราะห์ทั้งหลาย
บางแห่งมีเรียกว่า คาถาป้องกันภัยสิบทิศ และบางแห่งเรียกว่าคาถา สะเดาะเคราะห์ ก็มี
เป็นพระคาถาป้องกันภยันตรายต่างๆ เวลาออกเดินทางไกล หรืออยู่ภายในบ้าน

ค า ถ า โ พ ธิ บ า ทบูระพารัสมิง พระพุทธะคุณัง
บูรพารัสมิง พระธัมเมตัง
บูรพารัสมิง พระสังฆานัง
ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย
สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย
สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย
สัพพะลาภัง ภะวันตุเม รักขันตุ สุรักขันตุหมายเหตุ เที่ยวต่อไปเปลี่ยนจาก บูรพารัสมิง เป็น
อาคะเนยรัสมิง – ทักษิณรัสมิง – หรดีรัสมิง
ปัจจิมรัสมิง – พายัพรัสมิง – อุดรรัสมิง
อิสาณรัสมิง – ปฐวีรัสมิง – อากาศรัสมิง

pray – 04

Advertisements
หมวดหมู่:Uncategorized ป้ายกำกับ: