Archive

Posts Tagged ‘โชว์จรเข้’

เที่ยวบึงบอระเพ็ดและดูโชว์จรเข้

ธันวาคม 7, 2009 ใส่ความเห็น

อาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงบอระเพ็ดเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ข้อมูล
ตั้งอยู่ที่บริเวณบึงบอระเพ็ด ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จัดตั้งเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2550 อาคารมีลักษณะเป็นรูปเรือกระแชง หรือเรือเอี้ยมจุ๊น ซึ่งเป็นเรือบรรทุกสินค้าใน แม่น้ำเจ้าพระยาในอดีต ขนาดกว้าง 37 เมตร ยาว 49 เมตร

บัตรเข้าชม 100 บาท ฟรี สำหรับผู้สูงอายุ ที่ อายุมากกว่า 60 ปีครับ
สำหรับจรเข้ ก็ไม่แพงครับ ผู้ใหญ่ 30 เด็ก 20 ผู้สูงอายุ ฟรีอีกเช่นเคย

Advertisements